Toiminnan jatkuva parantaminen
Kaikki lähtee laatupolitiikasta, jonka johto määrittelee. Toiminta ja sen prosessit suunnitellaan politiikan pohjalta, toiminnan tuloksia mitataan, tehdään johtopäätökset ja niiden perusteella tarkistetaan laatupolitiikkaa ja toimintatapoja

.