Palvelut


 

ProjektinhallintaProjektinhallinta on konsulttiyrityksen ydinprosessi. Jos se ei toimi, ei liiketoiminnalta voi odottaa hyviä tuloksia pitkässä juoksussa. Projektinhallinta on vaativa laji. Siinä tarvitaan
 • asiantuntemusta
 • kokemusta
 • tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia
 • hyviä työkaluja
Palvelumme projektihallinnan parantamisessa käsittää projektinvetäjien koulutusta ja sparrausta, joka tapahtuu yksilöllisesti käytännön projektityön ohessa. Palvelu on tarkoitettu sekä vihreille että kokeneemmille projektinvetäjille.

Sparrausprojektin päävaiheita ovat

 

 • Ohjelmointi (projektinvetäjien haastattelut, valmiuksien arviointi ja tavoitteiden asettaminen)
 • Projektin käynnistys (projektinhallinnan perusasioiden läpikäynti)
 • "Vierihoito" (käytännön projektityön seuranta, keskustelut ja välitehtävät)
 • Raportointi (kehittämisalueet, toimenpide-ehdotukset)
 • Seuranta (edistymisen arviointi 3-6 kk:n kuluttua) 

 


Laadunhallinta


Yrityksen laadunhallintajärjestelmä voi olla omaehtoinen tai sertifioitu, esim ISO 9001-järjestelmä. Laadunhallintajärjestelmälle asetetaan hyvin "maanläheisiä" tavoitteita, kuten
 • Asiakastyytyväisyyden parantaminen
 • Sähläyksen vähentäminen, eli asioiden saaminen luistamaan
 • Työtyytyväisyyden parantaminen
 • Toiminnan jatkuva parantaminen

Avustamme yritystä laadunhallintajärjestelmän luomisen ja ylläpidon eri vaiheissa, kuten 

 

 • Järjestelmän suunnittelussa ja toteutuksen ohjauksessa
 • Prosessien määrittelyssä
 • Sisäisten auditointien ohjauksessa
 • Sertifikaatin hankintaan liittyvässä auditoinnissa


Kiinteistönhallinta

 

Avustamme kiinteistönomistajia ja kiinteistöjä hallinnoivia yhteisöjä kiinteistön hankinnassa ja ylläpidossa seuraavilla palveluillamme:

Hankinta

 • Kaavoitusselvitykset
 • Rakennettavuusselvitykset
 • Liikenne- ja yhdyskuntatekniset selvitykset
 • Sopimusasiakirjojen valmistelu ja neuvonta

 

Ylläpito
 • Isännöinti
 • Kunnossapito- ja muutostöiden valvonta